Czy i kiedy NFZ refunduje okulary korekcyjne?

trzymając okulary na dłoni
15 sty

Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje okularów korekcyjnych każdemu pacjentowi. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie takiej pomocy. Przede wszystkim dotyczy to dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono wady wzroku wymagające korekcji. Warto dodać, że NFZ nie pokrywa kosztów zakupu oprawek – refundacja dotyczy jedynie soczewek korekcyjnych.

Gdzie można znaleźć optyka na NFZ w Warszawie?

Jeśli chodzi o optyków na NFZ w Warszawie, warto zwrócić uwagę na placówki, które współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takich miejscach możliwe jest uzyskanie recepty na okulary korekcyjne oraz skorzystanie z usług dobierania odpowiednich soczewek. Warto jednak pamiętać, że nie każdy optyk ma podpisaną umowę z NFZ, dlatego przed wizytą warto sprawdzić, czy dana placówka oferuje taką możliwość. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej NFZ lub bezpośrednio w placówce optycznej.

Oprócz refundacji przez NFZ, osoby korzystające z okularów korekcyjnych mogą liczyć na inne formy wsparcia finansowego. Przykładem może być dofinansowanie ze strony pracodawcy w ramach środków BHP. Warto również sprawdzić, czy dana firma oferuje swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne, które może obejmować również koszty zakupu okularów korekcyjnych. Ponadto niektóre organizacje pozarządowe oraz fundacje mogą udzielać pomocy finansowej osobom, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów zakupu okularów.

Czy warto skorzystać z refundacji NFZ?

Podsumowując, refundacja okularów korekcyjnych przez NFZ jest możliwa, jednak dotyczy ona tylko wybranych przypadków. Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz osoby dorosłe z afakią mogą liczyć na wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto również rozważyć inne formy pomocy finansowej, takie jak dofinansowanie ze strony pracodawcy czy wsparcie ze strony organizacji pozarządowych.