nfz

Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do lekarza okulisty, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zlecenia wystawiane w ramach praktyki prywatnej nie są refundowane. Nie ma ram czasowych, w których należy wykupić okulary

Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Poniżej link do spisu adresów punktów potwierdzania zleceń w Mazowieckim oddziale Wojewódzkim

Wybierz, kup i odbierz wyrób medyczny

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do naszego Salonu Optycznego, w zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Pacjent ma prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Ile wynosi zniżka?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacją objęte są soczewki okularowe/szkła korekcyjne (nie dotyczy opraw oraz robocizny). Kwota należnej refundacji odliczana jest w naszych Salonach Optycznych, zależy od mocy i rodzaju podanych na recepcie soczewek okularowych korekcyjnych oraz wieku osoby ubezpieczonej. Osobom dorosłym przysługuje 70% limitu cenowego, a osobom poniżej 18 roku życia 100% limitu cenowego.

Osobom pełnoletnim refundacja przysługuje raz na dwa lata, natomiast osobom do 18 roku życia raz na sześć miesięcy.

Limity cenowe za jedną soczewkę okularową*

Soczewka sferyczna:

Sfera Poniżej 18 lat Dorośli
0,00 do +/- 6,00 25 zł 17,50 zł
powyżej +/- 6,00 50 zł 35 zł

Soczewka toryczna:

Cylinder Poniżej 18 lat Dorośli
do 2,00 25 zł 17,50 zł
powyżej 2,00 50 zł 35 zł

 

* ustalone przez Ministra Zdrowia limity